5.01 Information om anoder

Hent produktblad (PDF)

På de følgende sider kan du finde specifikke oplysninger om hver anodetype.

Anvendelse

Anoder anvendes til beskyttelse af metalbeholdere, som er i kontakt med et elektrisk ladet medium som varmt vand.
Anoden placeres centralt i beholderen, og der skal være god metallisk forbindelse mellem anode og beholder. Anodens forbindelse til beholderen's overflade gør beholderen negativt ladet, hvorved vandets positive metalioner forhindres i at gå i opløsning, og derfor
dannes der ikke rust i beholderen.

 

Anoden består af magnesium, der i sammenligning med metal er et uædelt metal og derfor tærer anoden.

 

Må ikke anvendes til beholdere indeholdende andre flydende væsker!

 

Ved beholdere med kobberspiral eller varmepatron anbefales det, at anoden isoleres, så der ingen direkte kontakt er med beholderen.

Information om anoder

Rørgevind

Alle vores anodetyper har rørgevind, som gør det muligt at skrue anoden i.

Stavanoder, fleksible- og bøjelige anoder har alle prop med rørgevind (3/4" eller 5/4"), hvorimod 6 kg anoden (Ø66 mm x 914 mm) har to nippelrør med rørgevind (2 x ½").

 

Da anoder skal udskiftes jævnligt anbefales det, at anoden placeres ved hjælp af rørgevindet/rørgevindene.

 

Ledningsevne

I beholdere med indvendig belægning er beskyttelse med anoder mulig i vand med ledningsevne mellem 100 μS og opefter. Anodens størrelse tilpasses, så forholdet mellem anoden og beholderoverfladen er 0,02 m2 anode overflade pr. m2 beholdervæg.

 

I beholder uden indvendig belægning er beskyttelse med anoder mulig i vand med en ledningsevne mellem 300 μS og 1000 μS. Anoden skal gå i hele beholderens længde, og at forholdet mellem anoden og beholderoverfladen er 0,5 kg pr. m2 beholdervæg.